Praca z miłością?

„A kiedy kochasz, to co robisz, łączysz się z samym sobą, z innymi oraz z Bogiem.

Czymże jest praca z Miłością?

To tkać płótno nićmi wyciągniętymi z serca, jakby je miała nosić najdroższa osoba.

To zasiewać ziarno z czułością, a plony zbierać radośnie, jakby twoi ukochani mieli je spożywać…”

Kahil Gibran „Prorok”

mandala